Styrelsemöte april

Logotyp Vi påminner Aku igen. Meetup Ändra öppet hus till att vara enbart den första måndagen i månaden för att minska mängden spam som skickas av meetup till medlemmarna i gruppen. Detta hoppas vi att det kan få folk som inte hänger har att ta tag i att komma hit vid annonserade tillfällen. Detta gör att resterande måndagar i månaden alltid blir öppna att använda för i första hand workshops och andra mer planerade aktiviteter. Read On →

Konstituerande styrelsemöte för 2017

IX Styrelse hade denna dag sitt första styrelsemöte för 2017. Val av Mötesordförande Elis Axelsson valdes till mötesordförande Val av mötessekreterare Michael Stahre valdes till mötessekreterare Val av justeringsperson tillika rösträknare Erik Welander valdes till justeringsperson tillika rösträknare Val av kassör Michael Stahre valdes till Kassör för Val av firmatecknare Elis Axelsson och Michael Stahre valdes till firmatecknare Årsmötesprotokollet Årsmötesprotokollet renskrevs och committades för att byggas så att det kan signeras. Read On →

Inbjudan till Årsmöte

Nu börjar det närma sig! 2017-02-20 är dagen att planera för. Dokument och dagordning finns i posten!

Read On →

Emacs Workshops

Vad handlar första workshoppen om? Planen med denna workshop är till en början att lära ut grunderna i Emacs kring funktioner så som att navigera i text, hantera buffrar, öppna/spara/skapa filer, avsluta. Vi kan nog komma in på lite enkel konfiguration så som att välja tema, font, och diverse liknande saker som de flesta kan vara intresserade av tidigt. I och med konfigurationen så kommer vi även skrapa lite lätt på ytan när det gäller Emacs Lisp. Read On →

Projektet IX3C

Syfte: Varje år de senaste 32 åren så har CCC (Chaos Computer Club) arrangerat CCC (Chaos Communication Congress) i Tyskland den 27-30 december. CCC har på senare år satsat på att ha ett ökat remote-deltagande för kongressen. De har på senare år blivit bättre på live-streaming samt att läsa upp frågor till föreläsare från IRC så att remote-deltagare kan ställa frågor precis som folk som faktiskt deltagar på kongressen. När: CCC har alltid varit 27-30 december från morgon till kväll med pauser i schemat för lunchpauser och middagar. Read On →

Planeringsmöte för kommande projekt

Styrelsen har haft ett planeringsmöte för att dra igång höstens projekt! Vi har bland annat planerat att vi bland annat ska ha Workshops i Blender och Emacs. Vi har även bestämt att fräsha upp webbsidan. Sätta upp en kalender, ha ett arbetsmöte. Flyga mer Quadcopters. Driva Arduino-projektet vidare. Planera IX3C och få ut information om att vi ska göra saker.

Miniquadsen har anlänt!

Vi har precis fått in en leverans med 15 stycken Cheerson CX10 miniquadcopters som vi ska låta medlemmar övningsflyga med. Så på måndag så kommer det att surra i lokalen! Om du vill komma och flyga med oss så ta med en USB-Port med el och två stycken LR03-batterier för att driva kontrollen.

Ny domän!

Vi har satt upp https://ix.ufs.se/ för att peka hit numera. Det finns även redirect från https://ix-sthlm.github.io/ som redirectar hit.

Bygge av labbdator för Virtual Reality

Dator har byggts i syfte att ha en labbdator för att labba Virtual Reality på. Vi har ju en Oculus Rift DK2 som vi vill börja använda.

Styrelsemöte 2

IX Styrelse har haft sitt andra styrelsemöte. Protokollet finns tillgängligt här: 2016-03-14-boardmeeting.pdf Nästa styrelsemöte är planerat till 4:e April.