Nyckelsigneringsparty juni 2018

Hej och välkomna på vårt femte nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 18:e juni klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty april 2018

Hej och välkomna på vårt fjärde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 16:e april klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty februari 2018

Hej och välkomna på vårt tredje nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 12:e februari klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Inbjudan till Årsmöte 2018

Nu har tiden kommit för IX Årsmöte! I år är det den 19 februari med början klockan 19:00 och planerat avslut senast 21. Platsen är UFS lokaler på Polhemsgatan 38 i Stockholm. Alla intresserade är naturligtvis välkomna. Dagordning Öppnande av mötet Val av mötsordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner tillika rösträknare Fråga om mötet är stadgeenligt kallat Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ekonomisk berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Val av ordförande Val av styrelseledamöter Val av revisorer Val av valberedning Fastställande av medlemsavgift Verksamhetsplan Budget Motioner Övriga frågor Mötets avslutande Dokument Verksamhetsberättelse för 2017 Ekonomisk berättelse för 2017 Budgetförslag för 2018 Verksamhetsplan för 2018 Motion 1: Stadgeändring kring medlemsavgift Motion 2: Stadgeändring kring dagordning på årsmöte Stadgar

Styrelsemöte januari

Blender Aku har kontakt med Kira’s bror och planerar att hålla ett event snart. Emacs Vi funderar på att försöka arrangera ett event och prata med Emacs Meetup Stockholm. Etu ska prata med potentiellt intresserade i Stockholm och fråga om de kanske vill deltaga. Etu kan potentiellt hålla i en presentation om magit. 3D-Printer Dos ska försöka påminna sig själv om att prata med roos och yann. IX3C2 uppföljning På grund av lågt intresse samt att man missar mycket av eventet när man streamar så planerar vi nog inte ett event för i år. Read On →

Projekt IX3C2

Syfte: Varje år de senaste 33 åren så har CCC (Chaos Computer Club) arrangerat CCC (Chaos Communication Congress) i Tyskland den 27-30 december. CCC har på senare år satsat på att ha ett ökat remote-deltagande för kongressen. De har på senare år blivit bättre på live-streaming samt att läsa upp frågor till föreläsare från IRC så att remote-deltagare kan ställa frågor precis som folk som faktiskt deltagar på kongressen. När: CCC har alltid varit 27-30 december från morgon till kväll med pauser i schemat för lunchpauser och middagar. Read On →

Nyckelsigneringsparty december 2017

Hej och välkomna på vårt andra nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 29:e december klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Styrelsemöte november

Blender Aku borde dra i saker… Vi borde komma på vad vi faktiskt ska hålla workshops om. Emacs Vi har mailat och de två som är aktiva i Emacs Meetup Stockholm verkar ha flyttat från Sverige till Frankrike nyligen. Är detta ett ypperligt tillfälle att försöka ta upp var de lämnade och driva eget? 3D-Printer Dos ska försöka påminna sig själv om att prata med roos och yann. IX3C2 Elis ska skriva ihop en inbjudan till IX3C2 som kommer att gå ut som en bloggpost, på meetup samt diverse irc-kanaler och liknande. Read On →

Schema för Nyckelsigneringsparty i Stockholm

Uppföljning av tidigare bloggpost. Schema för kvällen 17:00 - Vi satsar på att vara på plats för det fall någon är tidig 17:30 - Öppnar för de som vill ha hjälp att installera GnuPG och eventuella tillägg för mejlklienter 19:00 - Nyckelsignering Signerade nycklar skickas till nyckelinnehavaren. Innehavaren får sedan (om man vill) skicka upp sin nyckel till en nyckelserver Var och en bestämmer själv på vilket sätt man vill verifiera nyckelinnehavarens identitet (Debian förespråkar ID-handling) 21:00 - Partyt avslutas i allmän förbrödring/försystring Förslag på resurser för nybörjare GnuPG: https://gnupg. Read On →

Nyckelsigneringsparty i Stockholm

Hej och välkomna på att nyckelsigneringsparty i Stockholm! Den 20:e november från klockan 19:00 så bjuder IX in till keysigningparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. Förberedelser för deltagande För att deltaga så är det bra om du har med dig papperskopior av ditt fingerprint gärna med din identitet på samma papper. Ett exempel på att ta fram detta är enligt följande: $ gpg --fingerprint "Elis Hirwing" pub rsa4096 2016-04-30 [SC] [expires: 2022-10-13] 67FE 98F2 8C44 CF22 1828 E12F D57E FA62 5C9A 925F uid [ultimate] Elis Hirwing <elis@hirwing. Read On →